zondag 5 oktober 2014

Onze vakantie in Drenthe - 17 september 2014Woensdag 17 september 2014.


Dit geeft een indruk hoe het veldje, waar onze caravan opstaat, er uit ziet.

Vanmorgen heerlijk koffie gedronken in de zon op ons terras voor de caravan. Tevens heeft Gea heerlijk zitten borduren. Na de lunch hebben we thee gedronken op het mooiste/gezelligste terras van Drenthe. Brasserie de Berken.

Uit een competitie, waarbij men kon stemmen, is Brasserie De Berken verkozen als mooiste/gezelligste terras van Drenthe.

profiel foto Brasserie De Beken


Deze foto maakt deel uit van het profiel van Brasserie de Berken.
  

Op 27 oktober 2014 in het prachtige Kasteel De Hooge Vuursche nemen de provincie-winnaars hun welverdiende Award in ontvangst. Bovendien wordt die dag onthuld welk terras is verkozen tot het Gezelligste Terras van Nederland en worden de winnaars van de Creativiteit Award onthuld. Daarna heerlijk gewandeld in het gebied tegenover de camping.

Waterwingebied Gasselte.
Het waterwingebied Gasselte ligt midden op de Hondsrug, de hogere zanden die zijn ontstaan in de laatste ijstijd. Het ligt ten oosten van het Drentse dorpje Gasselte.


Bos
Het waterwingebied wordt in het zuiden begrensd door een voormalig productiebos met naald- en loofbomen. Met name in de wintermaanden worden deze uitgedund. Dit zorgt voor verjonging. Daardoor krijgen de soorten die van oorsprong in dit gebied thuishoren meer ruimte, zoals eik, berk, beuk en lijsterbes.


Heide
Het hart van het gebied is een heideveld. De combinatie van kraaiheide en struikheide is uniek. De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) gaat vergrassing van deze heidevelden tegen. We halen de voedselrijke toplaag (zoden) weg. Dit heet ' plaggen'. Door plaggen ontstaat weer jonge heide.

 Hooi- en graslanden
De noordkant van waterwingebied Gasselte is 'natuurlijk hooiland' met bloemrijke graslanden en wilde planten. U vindt hier de volgende bloemen:
  • zandblauwtje
  • sleutelbloem
  • biggekruid
  • duizendblad
Houtwal
De Amerikaanse eiken langs Sodemorseweg zijn zeer karakteristiek voor het terrein. Aan de overkant, achter de ijsbaan, staat een rij beuken met daarachter een houtwal. Dit is een lintvormige, aaneengesloten begroeiing van bomen en struiken. In zo’n houtwal verblijven vogels, konijnen, ree├źn, eekhoorns, vlinders en insecten.


Kamp 'Dobbendal'
Aan de Sodemorseweg vindt u fundamenten van Kamp Dobbendal. Dit Duitse nationaal-socialistische opvoedingskamp was hier gevestigd van mei 1941 tot juni 1944. Er waren ongeveer 650 jongens van de Nederlandsche Arbeidsdienst gelegerd. Zij moesten dagelijks op de hei werken. In 1945 is dit kamp afgebroken.

Wikepedia geeft ons het volgend relaas:

Werkkamp

Het kamp werd in opdracht van de Nederlandse Arbeidsdienst opgericht in mei 1941. Doel was de Nederlandse jeugd van werk te voorzien en handenarbeid te leren waarderen. De eerste barakken in Dobbendal werden op 1 juni 1942 betrokken.
De eerste taak was het mooi maken van het kamp door bomen en heesters te planten. Ook kwam er een zitkuil. Van de grond die daarvoor werd uitgegraven werd een berg gemaakt, die al gauw de Beulsberg werd genoemd, omdat het zwaar werk was. Bovenop de 5 meter hoge berg werd een vlaggenmast geplaatst. Om de berg op te lopen werd er een spitaalvormig pad rondom gemaakt, belegd met keien. Er werd ook twee vijvers uitgegraven. Om het terrein werd een greppel aangelegd.
Later werd hier een Duits nationaal-socialistisch opvoedingskamp gevestigd, dat in juni 1944 weer verlaten werd. Het kamp werd in 1945 afgebroken, maar het exercitieterrein is nog te zien en enkele funderingen zijn achtergebleven.De route neemt ongeveer een uur in beslag.