zaterdag 27 augustus 2011

Rondvaart in Amsterdam met de salonboot Jonckvrouw van de Veren

Vrijdag 27 augustus 2011

Rond kwart over vier zijn we, met vrienden in de Aambeeldstraat in Amsterdam-Noord. Daar ligt de Notarisboot met de kapitein Cor te wachten voor een vaartocht door de Amsterdamse grachten. Deze tocht is Gea aangeboden bij haar afscheid door de directeur van de Veren.


De Jonckvrouw


Het interieur van de salonboot

Aan de hand van een tweetal kaarten van Amsterdam kunnen we de route volgen die de schipper heeft uitgekozen.


Op het moment dat we van Amsterdam-Noord naar het centrum werden de trossen los gegooid van een groot cruiseschip. Via de oostelijke toegang kwamen we langs het Science center Nemo, bij het Open Havenfront. Een imposant gebouw bovenop de toegang van de IJtunnel. Het huisvest het technisch museum, vroeger heette het "het NINT", het Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek.


Rechtsaf richting Centraal Station. Met zicht op de Schreierstoren en daarachter de Sint Nicolaaskerk. De Schreierstoren is de enig bewaard gebleven verdedigingstoren van Amsterdam.


Linksaf richting Kromme Waal. We passeren hierbij het Scheepvaarthuis. Hier was vroeger het Gemeente Vervoer Bedrijf gevestigd, nu heet het Amrath Hotel. Bij de verkoop het de gemeente Amsterdam bedongen dat, mede gelet op het feit dat het een rijksmonument is, er zowel aan de buitenkant als binnen in het gebouw geen ingrijpende verbouwingen mochten plaatsvinden. Voor Gea is dit een stukje weerzien, omdat zij daar haar werk bij het GVB is begonnen.

 
Aan het einde van de Kromme Waal slaan we rechtsaf de Oude Schans en passeren we de Montelbaanstoren. Ooit als verdedigingstoren gebouwd, heeft het nu geen functie meer. Het is te huur voor het luttele bedrag van 9000 euro.
De Oude Schans maakte in vroeger tijden deel uit van de verdedigingswal aan de oostkant van Amsterdam.


Onder de bruggen van de Jodenbreestraat en de Zwanenburgwal komen we bij de Amstel. en kunnen we via een doorkijkje van de Groenburgwal, de toren van de Zuiderkerk zien.


Bij het draaien naar links zien we de Munttoren en gaan we richting de Blauwbrug met de markante lantaarns en keizerskroon. De architect heeft zich laten inspireren door de Parijse Seinebruggen. Dan varen we verder de Amstel op tot voorbij de Magere Brug. De Magere Brug is op verzoek van een tweetal zussen gebouwd. Zij heette de gezusters Mager. Op die manier hoefde zij niet meer om te lopen als zij bij elkaar op visite gingen.

Onder de Magere Brug door zien we het Theater Carré. Rechtsaf gaan we de Prinsengracht op. We passeren de Reguliersgracht en krijgen een mooi doorkijkje naar de vele boogbruggen.
Zo varen we door en komen bij de Westerkerk aan.Aan de Prinsengracht staat een huis dat kan wedijveren met het smalste huis in Amsterdam aan de Singel. Beide huizen hebben dezelfde overeenkomsten. Aan beide grachten kijkt met tegen de achterkant van de huizen aan. Op singel 7 is de voorzijde van het huis aan Ossenspooksteeg en op de Prinsengracht 58 is de toegang tot het huis, maar het "waaierd" naar achter uit.
We zien de wachtende rijen mensen bij het Anne Frankhuis. Passeren de Brouwersgracht en gaan door de Eenhoornsluis. Op sluismuur aan de IJ-zijde is een IJkpunt aangebracht. De geschiedenis van dit IJkpunt is gelegen in het  feit dat vanaf 1684 door middel van een groef in een achttal peilstenen het gemiddelde waterniveau, het Amsterdams Peil werd aangegeven. Alleen bij de Eenhoornsluis is deze bewaard gebleven.

De steen van Gudde.


Varend onder de brug van de Haarlemmer Houttuinen en de spoorbrug, komen op het Westerdok aan. Waar nu de flats zijn gebouwd, was het Emplacement van de NS. Hier kwamen de goederenwagons die hun lading overzetten op de vrachtauto's die voor het verdere vervoer zorgde. Van Gend & Loos hadden hier hun loodsen. Aan het einde van het Westerdok is de Zandhoek. Het dankt zijn naam aan de opslag van zand dat gebruikt werd voor ballast en ophoging van straten en buurten in het centrum. De huisjes aan de Zandstraat worden Kapiteinswoningen genoemd.

Aan de Zoutkeetsgracht zien we de Nymphaea. Dit schip, een salonbakdekkruiser, heeft een rijke geschiedenis. Op 1 april 1922 heeft de koningin-moeder Emma een vaartocht van Vlaardingen naar Den Briel, ter gelegenheid van de viering van 350 jaar inname van Den Briel door de geuzen, meegemaakt. Sinds dien het het schip de bijnaam van "het jacht van koningin Emma.


Terug in de richting van de Prinsengracht gaan we rechtsaf de Brouwersgracht. We passeren de Melkmeisjesbrug. Deze herinnert aan de melkmarkt bij de Herengracht. Rechtsaf komen we bij de Herengracht. Deze gracht kenmerkt zich door monumentale panden, welke herinneren aan de tijden
van de V .O.C.-kooplieden. Het meest bekende gebouw is het Huis Bartolotti.

Herengracht 581 is kenmerkend voor de rijkdom uit die tijd. Twee toegangsdeuren, brede trap en een beeld op de gevel van St. Michael en de draak.Aan de rechterzijde van de Herengracht bevindt zich de ambtswoning van de Burgemeester van Amsterdam. Daarna steken we de Amstel over naar de Nieuwe Herengracht. Aan de rechterzijde is het gebouw van het voormalig verpleeghuis Amstelhof. Na een periode van verbouwing is het pand omgetoverd in een museum. De Hermitage.

Na het passeren van de Weesperstraat, zien we aan linkerzijde het Jonas Daniel Meijerplein met de Dokwerker, het Joods Historisch Museum en de Portugese Synagoge. Aan de rechterzijde de botanische tuin van de Hortus Botanicus Amsterdam.. Het Wertheimpark met het Auschwitzmonument van Jan Wolkers.

Via de Scharrebierssluis aan de Kadijken gaan we richting het Scheepvaartmuseum. Wat ontbreekt is het VOC-schip de Amsterdam. Bij informatie is gebleken dat het schip voor groot onderhoud op een werf in Zaandam ligt.

Tegenover het Scheepvaartmuseum, in het Oosterdok, liggen binnenvaartschepen die deel uitmaken van de Museumhaven Amsterdam. De Mueseumhaven richt zich op historische bedrijfsvaartuigen van 50 jaar en ouder.

Via de Oostelijke toegang komen we weer op het Ye om terug te keren naar de thuishaven van de Notarisboot.


Een laatste blik en ook deze tocht is tot een einde gekomen. Het weer is, ondanks de voorspellingen, ons goed gezind geweest en kunnen we terugkijken op een geslaagd evenement.Tot zover deze dag.