zaterdag 10 september 2011

Vaartocht Salonboot Prins van Oranje - Amsterdam-Alkmaar v.v.

Woensdag 7 september 2011

Vanwege het 25-jarig bestaan van de SPAA (Senioren Politie Amsterdam Amstelland) zijn de leden uitgenodigd om met de Prins van Oranje een vaartocht over de Zaan naar Alkmaar bij te wonen. Deze uitnodiging hebben we graag aangenomen.
(de groene lijn op de kaartjes is de vaarroute)
Eerst van IJmuiden naar Amsterdam en dat op gepaste wijze. Om in het varende te blijven, hebben we gebruik gemaakt van de meest relaxed verbinding. De Fast Flying Ferries.


Aangekomen bij het Centraal Station hoefde we maar een kort stukje te lopen naar de aanlegplaats van de Prins van Oranje.
Klokke half elf werden de motoren gestart, de trossen losgegooid en werd er koers gezet naar het Noordzee-kanaal.Het IJ westwaarts en dan rechtsaf de Zaan op.Onderweg komen we wat bezienswaardigheden tegen.


In de Achtersluispolder vinden we de driemaster Europa. Met de laatst gehouden Sail ging deze mee in de optocht.


De stemming aan boord is inmiddels opperbest. 

Een stukje vergane glorie op de sloperij in Zaanstad.

We naderen nu de Wilhelmina-sluizen in Zaandam. Een stukje geschiedenis levert het volgende op:
De Wilhelminasluis is sinds de aanleg in 1903 in eigendom en beheer geweest bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Destijds had de sluis naast een functie voor het doorlaten van de schepen ook een belangrijke functie in het waterbeheer. Via de sluis kon water uitgelaten worden naar het Noordzeekanaal. Door de ingebruikname van het Zaangemaal in 1966 is de waterbeheerfunctie grotendeels komen te vervallen. De sluis heeft nu hoofdzakelijk nog een functie voor de scheepvaart. In januari 2010 is het eigendom en beheer van de sluis overgedragen aan de provincie Noord-Holland. De bediening van de sluis en de beide bruggen is in handen van de gemeente Zaanstad.
Voormalige Vrijmetselaarsloge Anna Paulowna, Dam 2 Zaandam

Bij de volgende brug is het varend verkeer afhankelijk van het treinverkeer. Alvorens het scheepvaartverkeer zijn doorgang kan vinden, dient men er zeker van te zijn dat er geen trein meer aan komt die van de brug gebruik wil maken.

De kapitein dient eerstens kontakt op te nemen met de havenmeester om het sein op groen te krijgen, alvorens door te kunnen varen.
Aan beide zijden van de Zaan bevinden zich verschillende fabrieken;  Verkade, Duyvis en meer. De Zaan wordt door verschillende bruggen overbrugt.
De bruggen voor motorvoertuigen over de Zaan van noord naar zuid:
  • Clausbrug (Wormer)
  • Zaanbrug (tussen Wormerveer en Wormer)
  • Julianabrug (Zaandam) (tussen Zaandijk en Zaanse Schans)
  • Coenbrug (Rijksweg 8)
  • Willem Alexanderbrug (tussen Koog aan de Zaan en Zaandam)
  • Bernhardbrug (Zaandam)
  • Beatrixbrug (Zaandam)
  • Wilhelminabrug (Zaandam)
  • J. den Uylbrug (Zaandam)
En dat merken we ook. De Prins van Orange heeft een hoge opbouw, zodat iedere brug geopend moet worden.
Voordat we voorbij de Wormer zijn, moeten we nog vijf bruggen passeren.

Willem Alexanderbrug (tussen Koog aan de Zaan en Zaandam)
en daarachter de Coenbrug
Na de Coenbrug gaan we wat slingerend in de richting van Wormerveer. We passeren de Zaanse Schans met z'n houten Zaanse geveltjes en de molens.

Na Wormerveer komen we in wat meer recreatieve gebied. We komen langs de Poelsluis. deze legt de verbinding tussen de Poel (het Zwet) en de Zaan.
En zo komen we bij het Uitgeester en Alkmaardermeer. Hier hebben de golven en de wind vrij spel. Wonder boven wonder houdt de Prins van Oranje zich zeer goed.

Tussen de bedrijven door komt er dan ook nog een oude bekende op ons af. Net als andere oud-collega's is ook Frans van der Looij van de partij. Het geeft mij veel plezier hem de hand te mogen drukken.


En zo naderen we onze bestemming. Alkmaar. Maar eerst nog een stuk Noord-Hollands Kanaal. Het is moeilijk voor te stellen dat een paar honderd jaar geleden de VOC-schepen naar Den Helder voeren om het ruime sop te kiezen.

Er moeten nog wel wat bruggen genomen worden voordat we kunnen aanleggen.

Nog even door de brug en dan draaien naar aanlegplaats en we kunnen even van boord.Eindelijk aan wal. Echter veel tijd hebben we niet, want de spoorbrug over de Zaan gaat alleen op gezette tijden open. Als we maar om kwart over vier aan boord zijn. De schipper wacht niet.
Onze opzet was dat we bij bakkerij Jos Rood brood en wat lekkers te kopen. Bakker Jos Rood bestaat al meer dan 100 jaar en is in de wijde omgeving bekend om zijn verschillende broden die hij nog op de ouderwetse manier  bakt.
Wij kennen de Bakkerij van de manifestaties Kaeskoppenstad. Je kunt er ook in een hoekje van de winkel  van een kopje thee of koffie met of zonder gebak genieten. In de winkel waan je je dan ook terug in de tijd.

 
Terug aan boord gaan we weer huiswaarts. Net op tijd, het begint te regenen.


 Jammer het was een mooie dag. Een belevenis is dan toch weer die spoorbrug. Het lijkt veel drukker dan op de heenweg. Nu zien we ook een paar treinen passeren.
En dan is de weg vrij voor de doorvaart

Op de terugreis werd ook het diner geserveerd.  Eenvoudig, maar erg lekker. Als toetje kregen we warme Apfelstrudel met slagroom.
En zo waren we wat later terug in Amsterdam. Wij moesten wat langer wachten op onze aansluiting op de Fast Flying Ferries. In de veronderstelling dat deze om het half uur ging, vaart de boot vanaf acht uur ’s avonds om het uur. Dus was het wachten tot negen uur op de verbinding met IJmuiden.