zondag 11 november 2012

Wijk aan Zeërweg - week 40 - 45Zaterdag 10 november 2012
Op uitnodiging van de Historische Kring Velsen hebben we een rondleiding gehad bij de Cementfabriek CE-MIJ te Velsen-Noord. 


Eerst een stukje geschiedenis:
Hoogovencement in Nederland
Van 1921 tot 1922 werd het Duitse hoogovencement in Nederland beproefd door Koning & Bienfait te Amsterdam. Eén der eerste toepassingen van hoogovencement in Nederland op grotere schaal was bij de bouw van de sluis bij IJmuiden in de periode 1919-1930. In 1905 werd de Westduitse cementindustrie in Nederland vertegenwoordigd door de Nederlandse Cement Handelsmaatschappij in Den Haag. Zij importeerde ook hoogovencement uit het Roergebied, waar de staalindustrie, die als bijproduct de hoogovenslak als grondstof leverde, sterk vertegenwoordigd was. Van deze hoogovenslak, een product dat wordt gevormd uit de ganggesteenten van ertsen en uit kalksteen als toeslagmateriaal, wordt de hoogovencement, slakkencement of ijzerportlandcement gemaakt.
In Nederland werd na de oprichting van de Hoogovens in IJmuiden in 1924 ook nagedacht over de productie van hoogovencement. In 1928 werden, in samenwerking met ENCI in Maastricht, plannen daartoe gemaakt. Dat leidde tot de oprichting van de Cementfabriek IJmuiden (Cemij) op 19 december 1930. Op 28 september 1960 werd officieel de hoogovencementfabriek van ENCI, de HOFA, in Maastricht geopend. In 1959 was al met de productie begonnen. Op 21 november 1963 werd de Cementfabriek Rozenburg N.V. opgericht op het eiland Rozenburg. In 1966 werd deze derde grote cementfabriek in Nederland geopend.
Bron: CEMIJ in IJmuiden, u.b. 233: 157, Cement, Rotterdam

Vanaf 1931 werd met de productie begonnen.

Door dhr. Tervoort werd een overzicht van de geschiedenis van het ontstaan van de cementfabriek gegeven.
Sinds kort heeft de ENCI te IJmuiden de beschikking over een eigen bedrijfsmuseum.

Op de website van ENCI HeidelbergCementGroup vond ik het volgend bericht.

ENCI IJmuiden opent bedrijfsmuseum
Begin juli heeft ENCI IJmuiden op haar terrein een eigen bedrijfsmuseum in gebruik genomen. Het museum werd met veel passie ingericht door eigen werknemers en is bedoeld om de historie van de cementfabriek uit IJmuiden te behouden.
Door het verzamelen en presenteren van de objecten hebben de medewerkers een representatief beeld gegeven van de historie en ontwikkeling van ‘hun’ fabriek. Het resultaat is een bedrijfscollectie die onder andere bestaat uit foto’s, bouwtekeningen van oprichting, historisch overzicht, memorabilia, merchandising, vlaggen, films, bedrijfsbladen en een directeurengalerij. Een resultaat waar ze trots op zijn.
Ad Tervoort, tot voor kort hoofdprocesregelaar bij ENCI IJmuiden geniet nu van zijn ‘oude dag’. Als kartrekker van het museum is hij sinds kort ook ‘museumbeheerder‘: «Samen met mijn collega’s Lia Hardonk en Jan de Boer heb ik veel plezier gehad bij het verzamelen en inrichten. Zelfs een deel van mijn eigen ENCI-herinneringen liggen nu hier tentoongesteld. Tijdens de opening waren zo’n 60 collega’s, gepensioneerde medewerkers en oud-directeuren van de partij om alles te bewonderen. Het is de bedoeling dat we de ruimte één keer per maand openstellen. Geïnteresseerden kunnen dan een kijkje komen nemen.».
Ook directeur Vincent van der Horst is trots op het resultaat: «Ik ben heel trots op mijn mensen die met zoveel energie en passie een fantastisch resultaat hebben neergezet. Onze fabriek bedient de bouwmarkt al 80 jaar met hoogovencement. Ze is het waard om de historie ervan op deze manier te bewaren
Het museum is gevestigd bij ENCI IJmuiden, Noordersluisweg 75 in Velsen-Noord. De maandelijkse dag van openstelling vindt plaats in samenspraak met bezoekers.
Aanmelden kan via Ad Tervoort: tervos@ziggo.nl of  0251 251737 .
De directie.
11 juli 2011

In het bedrijfsrestaurant is een plaquette dat herinnerd aan het 25 jarig bestaan van CE-MIJ.Onderweg naar het museum lopen we door de werkplaats waar het bedrijf het onderhoud pleegt aan de machines.Vlakbij het museum liggen in hoge bergen de slakken te wachten om verwerkt te kunnen worden. Door de recessie is de aanvoer groter dan de vraag. Hierdoor hopen de slakken zich alleen maar op.Een tweetal kantoorruimtes zijn ingericht als museum. In vitrines zijn de herinneringen aan het verleden uitgestald. Een statige klok, welke door het personeel is aangeboden, geeft de tijd aan. Vanuit de tijd dat het roken nog geen taboe was zijn de diverse aanstekers met logo in de vitrine uitgestald. 


 Een sigaar met het logo van de CE-MIJ is ook bewaard gebleven.Een mooie, Delfts blauwe tabakspot staat in de vitrine te pronken. In het Museum Kennemerland is een zelfde pot te bewonderen. Daar luidt de beschrijving alsvolgt:
Cilindervormige aardewerk pot met messing deksel, vervaardigd in 1956 ter gelegenheid v.h. 25 jarig bestaan van de Cementfabriek IJmuiden (CEMIJ), op de zijkant een kobltblauw uitgevoerde afbeelding van de CEMIJ fabriek, op de tegenovergestelde zijde in blauw het opschrift: 25 jaar cement, Cementfabriek IJmuiden N.V. Ijmuiden 1931 16 juni 1956, op de onderkant gemerkt in blauw "1451", daaronder een kroon, vervolgens "Koninklijke Goedewaagen Gouda Holland. H.", ondergrond van de pot witgrijs. Van uitreiking aan het personeel zal waarschijnlijk geen sprake zijn geweest. Mogelijk is een klein aantal exemplaren uitgereikt aan directieleden, commissarissen, e.d.
Een pronkstuk van de collectie is een model van een cementtanker, Realengracht.Middels de website van www.scheepvaartinbeeld.nl heb ik een foto gevonden van de Realengracht in bedrijf.
Verder heb ik nog een aantal foto's voor een algemene indruk.

Een vitrine met grondstoffen.
Zelfs het servies is voorzien van het logo van Ce- Mij. Maar dat toendertijd gebruikelijk bij grote bedrijven.

In vroeger tijden werd het cement gevuld in papieren zakken. Tegenwoordig vindt het vervoer in  bulk plaats. 
Een groepsfoto sluit de rondleiding af.
Daarna weer op weg naar huis.