woensdag 16 november 2011

Wijk aan Zeëerweg - 13 november - Zaandam

Vandaag gaan we wat doen aan ons cultureel voedsel. Muziekvereniging Soli neemt deel aan een concours in het Zaantheater in Zaandam. Om deel te nemen dienen een aantal punten in acht te worden genomen.
Tijdens het concours speelt Soli vier werken. Een inspeelwerk wat is bedoeld om te wennen aan de akoestiek van de ruimte en eventueel de zuiverheid aan te passen. Dit wordt verder niet beoordeeld. Verder moeten er verplicht twee werken gekozen worden uit  landelijk door de muziekbonden vastgestelde lijsten. Eén stuk uit een lijst met 10 werken. Het andere uit een veel uitgebreidere lijst. Welke allen voldoen aan het niveau van de divisie waarin je uitkomt. En we maken gebruik van de mogelijkheid een geheel vrij te kiezen werk, onafhankelijk van het voorgeschreven niveau, te spelen. Deze 3 werken worden beoordeeld door een jury.Kortom een heel scala. Soli is het tweede orkest dat die middag moet optreden. Pas aan het eind van de middag wordt de uitslag bekend gemaakt.

Joran aan het slagwerk.


Floor speelt de bas.Na nog wat gedronken te hebben, liepen we over brug bij de sluizen terug naar de auto.


Op 11 december 2008 vierde het Zaantheater haar 10- jarige verjaardag. Het cadeau van De Vrienden van het Zaantheater is een social sofa, een betonnen bank belegd met mozaïek. Het ontwerp wordt gemaakt door Heleen Snuverink. Zoals de teksten in de parkeergarage zijn ook hier teksten rondom de bank aangebracht.

Op de brug naar de dam, staat een beeldengroep. Op 26 februari 2001 werd de door Truus Menger gemaakte beeldengroep, die herinnert aan de bijdrage van de bevolking van de Zaanstreek aan de Februaristaking, onthuld. De beeldengroep staat vlakbij de Dam in Zaandam, waar in 1941 vele fabrieksarbeiders, kantoorbedienden en scholieren samenstroomden en door stakers werden toegesproken.
Kleine schutsluis.
Aangepast in 1906 en 1908. De sluis ligt in het centrum van Zaandam naast de Groote Schutsluis. Voorheen de 'Hondsboschesluis', ook wel 'Wilhelmina sluis' genoemd. Voorzien van "twee met graniet bekleede schotbalksponningen met eikenhouten schotbalkdorpel voor eene rij scholbalken in het buitensluishoofd" en twee schotbalk draaikranen met een hefvermogen van 500 kg.